Skip to main content

Kadettens bestyrelse består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges således:

  •  2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af stifter, De Kooperative Selskabers Fællesråd i Helsingør, cvr.nr. 10 55 94 99.
  • 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Arbejderbevægelsens kooperative finansieringsfond, cvr.nr. 22 39 39 28.
  • 2 bestyrelsesmedlemmer vælges ud fra det kriterium, at de pågældende besidder uddannelsesmæssig og/eller erfaringsmæssig kompetence inden for det pædagogiske og/eller sociale område eller har særlig interesse for disse områder, samt at de pågældende har erhvervsmæssig erfaring og viden. Bestyrelsen er for disse 2 bestyrelsesmedlemmer selvsupplerende.

Birte F. Møller

Formand

Jacob L. Svendsen

Næstformand

Liselotte Zedeler

Bestyrelsesmedlem

Peter Poulsen

Bestyrelsesmedlem

Daniel B. Petersen

Bestyrelsesmedlem