fbpx Skip to main content

Værdier

TRIVSEL

På Kadetten skaber vi et fællesskab, der bygger på samhørighed, nærvær og tillid. Vi giver kadetterne en tryg hverdag med en høj grad af medbestemmelse, der styrker selvværd. Anerkendelse, empati og rummelighed, klar kommunikation og tydelighed sikrer motivation og et godt miljø, hvor alle trives.

DANNELSE

Kadetten er et rummeligt uddannelses- og beskæftigelsestilbud, hvor sociale kompetencer, ordentlighed og fokus på gensidig respekt har høj prioritet, og hvor vores rummelighed og omsorg skaber grundlag for den enkeltes selvværd og selvtillid.

Kadetternes dannelse er forankret i kulturelle værdier og traditioner, der styrker den enkeltes evner til at indgå i relationer samt forpligtende fællesskaber, således, at kadetterne lærer at begå sig selvstændigt.

PROFFESIONALISME

Vi er på Kadetten kendetegnet af et højt ambitionsniveau, hvor personlig udvikling, social dannelse og faglighed er i fokus. Vi udfordrer kadetterne, anerkender dem og giver dem mulighed for at afprøve og udvikle alle deres kompetencer. Kadettens faglærere har et stærkt personligt engagement. De fokuserer inden for hver deres fagområde på udvikling af den enkelte kadets potentialer.

Mød os og læs mere