fbpx Skip to main content

Målgruppe

På Kadetten henvender vi os til sent udviklede unge i alderen 16-35 år. For eksempel unge med autismespektrumsforstyrrelser, ADHD, indlæringsvanskeligheder, sociale og emotionelle udfordringer, psykisk sårbarhed og andre diagnoser.

På Kadetten fokuserer vi både undervisningen af kadetter samt beskæftigelsen af sekondløjtnanter omkring praktiske arbejdsopgaver i huset, Kadettens køkken og i nærmiljøet omkring Kronborg Slot og Helsingør by. Vi praktiserer en hverdag, hvor fællesskab, tydelighed, trivsel og faste rammer er det dannende kodeks for vores drift af Kadetten.

De fysiske forhold på Sekondløjtnantskolen og i Kronværksbyen er ikke velegnede for unge med fysiske funktionsnedsættelser eller kørestolsbrugere.

Ingen af Kadettens studerende har udadreagerende adfærd. Kadettens delinger er studerende og unge i beskæftigelse i et miljø, hvor tillid, tryghed og sammenhold er grundstenene.