fbpx Skip to main content

Kernebudskaber

Kadettens fem kernebudskaber beskriver det fokus, der er på samarbejde, uddannelse og udvikling for vores ungegrupper. Gennem de nedenfor beskrevne fokuspunkter skaber vi en fremtid med mening for vores unge.

Succesoplevelser, bedre ungdomsliv
 • Trivsel for en udsat gruppe
 • Fællesskab og følelsen af ’at kunne’
 • Socialøkonomisk – god for samfundet
Træningsbane, ‘ikke bare noget vi leger’

På Kadetten har vi en ‘ægte’ hverdag fyldt med opgaver, stolthed, indlæring af færdigheder, erfaring og en følelse af ‘at have en fremtid’

Relation og samarbejde
 • Vekselvirkning og vidensdeling (samarbejde mellem Kadetten og kommunen)
 • Sammen om at skabe resultater, der udvikler den unge
 • Netværk omkring den unge, med fokus på en bedre fremtid
Sammenhold og venskab

Hos Kadetten får de unge:

 • Holdfølelse
 • Venskaber
 • Sammenhold
 • Følelsen af at høre til
 • Udvikling af sociale færdigheder
 • Hyggelige og rolige omgivelser med fokus på den enkelte elev.
KRONBORG OG KADETTENS BELIGGENHED

Slotsøen, Sekondløjtnantskolen og fortællingen om ‘Kronborgs nye soldater’, danner tydelige og klare rammer for de unge i STU og STB. For at støtte op om soldatertraditionerne og Kadettens fortælling går både elever og personale i uniform. Vi tror på at det er med til at styrke fællesskabet, stoltheden samt tilhørsforholdet, mellem de nye soldater og beliggenheden ved Kronborg Slot.

Kontakt

Vedrørende indskrivning til STU, STB, 10.-11. skoleår samt afklaringsforløb

Karina Jersholm

Direktør

Tlf. 31482088
E-mail karina@kadetten.dk

Anna Sofie

Uddannelsesleder

Tlf. 48880460
E-mail fie@kadetten.dk