fbpx Skip to main content

Særligt tilrettelagt beskæftigelse (STB)

Som STB-medarbejder på Kadetten vil man være tilknyttet beskæftigelse, hvor man varetager en fast stilling og i samarbejde med andre kadetter bidrager til at drifte Kadetten. Sammen med en primær kontaktperson vil den unge årligt have MUS-samtale, hvor arbejdslivet vurderes, og mål og ønsker for det kommende år justeres. På den måde sikrer vi i samarbejde med den unge en kontinuerlig udvikling inden for de rammer, den unge profiterer bedst af. På Kadetten fokuserer vi på at skabe en opbyggende og lærerig arbejdsplads, og vi tror på, at alle har brug for en meningsgivende hverdag, hvor man både kan vedligeholde tillærte kompetencer og kan udvikle nye kompetencer.

Særligt tilrettelagt beskæftigelse visiteres efter Servicelovens §103. Visitation sker efter samtale med den potentielle medarbejder og eventuelle pårørende. Det er formelt den potentielle medarbejders hjemkommune, der ansøger om og bevilliger særlig tilrettelagt beskæftigelse hos Kadetten.

Kontakt

Kontakt ved indskrivning til STU, STB, 10.-11. skoleår samt afklaringsforløb

Karina Jersholm

Direktør

Tlf. 31482088
E-mail karina@kadetten.dk

Anna Sofie

Uddannelsesleder

Tlf. 48880460
E-mail fie@kadetten.dk