fbpx Skip to main content

Særligt tilrettelagt ungsdomsuddannelse (STU)

Kadettens STU optager unge hele året. De fleste begynder dog deres uddannelse i august måned.

Som STU-elev på Kadetten vil man gennem praktisk undervisning i arbejdsliv og studieliv, samt en række praktikforløb blive grundigt afklaret i forhold til uddannelses- og/eller arbejdsevne og en fremtid med mening.

For at blive optaget på Kadetten skal man via kommunen visiteres til en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Det er ungdommens uddannelsesvejledning, der foretager indstillingen. En UU-vejleder udarbejder her i samarbejde med den unge, pårørende, m.fl. de relevante indstillingspapirer og retter herefter henvendelse til Kadetten for at afklare, om der aktuelt er ledige pladser. 

Der aftales et besøg med samtale på Kadetten med den unge og UU-vejlederen. Forældre og/eller anden familie er velkomne til at deltage. Optagelse på Kadetten sker efter minimum 1 uges praktik, hvor vi vurderer, om den unge matcher Kadettens tilbud og målgruppe og vil profitere af en uddannelse her.

Uddannelsesplan

For alle STU-studerende udarbejdes en uddannelsesplan med mål inden for de personlige, sociale og faglige udviklingsområder. Det er UU-vejleder, der udarbejder den overordnede målbeskrivelse. Ud fra denne beskriver Kadettens faglærer sammen med den unge hvert år relevante delmål. Endeligt udarbejdes en funktionsbeskrivelse. Der indkaldes til møder to gange årligt med fokus på den unges trivsel og uddannelse. 

Som student fra Kadetten følger man stærke traditioner, og translokationen er speciel for de nyudklækkede studenter. Her fejres studenterne med fest, hue, tale, gave og uddeling af kompetencepapirer og arbejdskort.

Kontakt

Kontakt ved indskrivning til STU, STB, 10.-11. skoleår samt afklaringsforløb

Karina Jersholm

Direktør

Tlf. 31482088
E-mail karina@kadetten.dk

Anna Sofie Brethvad Andersen

Uddannelsesleder

Tlf. 48880460
E-mail fie@kadetten.dk