fbpx Skip to main content

Jobopslag

Fonden Kadetten søger tre faglærere til STU og særligt tilrettelagt beskæftigelse senest pr. 1. april 2024.

Stillingerne er fuldtidsstillinger

Kadetten er en socialøkonomisk virksomhed, som har til formål at skabe plads på arbejdsmarkedet til mennesker med særlige kompetencer.

Vores ambition er at udvikle vores kadetter fagligt, socialt og personligt, så særlige behov bliver til særlige kompetencer og en fremtid med mening.

Se mere på: www.kadetterne.dk

De ansatte faglærere på Kadetten indgår i uddannelsestilbuddet samt i særlig tilrettelagt beskæftigelse som en integreret del af et tværprofessionelt team, der skaber læring indenfor delingerne: Køkken, cafe, receptionist/konferencetjener, service, have, medie samt håndværk og design.

Kadetterne modtager ugentligt undervisning i boglige fag og alment dannende temaer som eks. ungdomsliv og økonomi. Derudover har vi fokus på kadetternes fritid og laver tværfaglige forløb i løbet af vinteren som eks. fitness og produktion af kogebog.

Kadetten vil skabe praksisnær STU- og meningsgivende jobs.

Derfor har vi:

 • et ligeværdigt samarbejde i en tværprofessionel sammensat personalegruppe
 • forståelse for, at både undervisning og socialpædagogiske aktiviteter har til formål at skabe læring
 • fokus på en anerkendende tilgang

Derfor gælder det for dig at:

 • du kan varetage undervisningen i en vifte af vores aktiviteter – gerne medie og SoMe, undervisning i dansk og/eller matematik, have eller håndværk og design.
 • du har gode skriftlige kompetencer til at beskrive læringsmål, status herpå samt pædagogisk handleplan i forbindelse med kadetternes individuelle forløbsplaner.
 • du har kompetence til og motivation for at skabe sammenhæng mellem de individuelle forløbsplaner du laver og de daglige undervisningsaktiviteter.
 • du arbejder struktureret med aktiviteter, der skaber udvikling og læring for kadetterne og kan løbende tilpasse disse til den enkelte elev eller medarbejder i særlig tilrettelagt beskæftigelse.
 • du som rollemodel motiverer og skaber glæde i et givende undervisningsmiljø.
 • du har en grundlæggende forståelse for, at det tværprofessionelle samarbejde skaber helhed og sammenhæng både for de unge og for dig.
 • du derfor er dynamisk, fleksibel og omstillingsparat.

Kadetten tilbyder:

 • Professionalisme og udvikling
 • Samarbejde og tværfaglighed
 • Arbejdsglæde og sammenhold
 • Selvorganisering og ejerskab

Disse værdier vil du bidrage til og opleve i dagligdagen på Kadetten

Motiverede unge, kompetente kolleger og god stemning udelukker ikke en dagligdag med mange komplekse udfordringer og masser af hårdt arbejde.

Første samtale inden vinterferien. Ansættelse senest 1. april.

Ansøg